BLOGSHISTORYINDIAMAHARASHTRASANSKRITISANSKRITI DHARA

world language day - जागतीक मातृभाषा दिन

1 Mins read
जागतीक मातृभाषा दिन मराठीचा इतिहास शिलालेख ते पेनड्राइव्ह       ” आ..ई..ग..” .असे ठेच लागल्यावर म्हणतो तोच मराठी इ .स ,८००पासून… Share this:TweetLike this:Like Loading...
Read more

Real story - सोन्याची नाणी

Pension scheme - जुनी पेन्शन

BLOGSINDIAMAHARASHTRASANSKRITISANSKRITI DHARA

औदुंबर

1 Mins read
औदुंबर     चित्रात एक नदी आहे. नदीचे जे दोन तीर आहेत त्यापैकी एका तटावर म्हणजेच ऐलतटावर स्वतः त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे म्हणजे… Share this:TweetLike this:Like Loading...
Read more

Real story - सोन्याची नाणी

Pension scheme - जुनी पेन्शन

BLOGSMAHARASHTRASANSKRITISANSKRITI DHARA

जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी..९

1 Mins read
सावित्री ते जिजाऊ जन्मोत्सव ३ जानेवारी ते १२ जानेवारी जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी..९ प्रतिभा लोखंडे   अतिशय गरीबीत वाढलेल्या, चार बहीण भावंडातील सगळ्यात… Share this:TweetLike this:Like Loading...
Read more

Real story - सोन्याची नाणी

Pension scheme - जुनी पेन्शन

BLOGSINDIAMAHARASHTRASANSKRITISANSKRITI DHARA

जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी..७

1 Mins read
सावित्री ते जिजाऊ जन्मोत्सव ३ जानेवारी ते १२ जानेवारी जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी..७ प्रा. मयुराताई देशमुख     ‘अमरावती जिल्ह्यातील शिरखेड गावचे माहेर…. Share this:TweetLike this:Like Loading...
Read more

Real story - सोन्याची नाणी

Pension scheme - जुनी पेन्शन

BLOGSINDIAMAHARASHTRASANSKRITISANSKRITI DHARA

जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी - ६

1 Mins read
सावित्री ते जिजाऊ जन्मोत्सव ३ जानेवारी ते १२ जानेवारी जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी – ६ डॅा. सुवर्णसंध्या धुमाळ-जगताप     आयुष्यातील समस्यांवर मात… Share this:TweetLike this:Like Loading...
Read more

Real story - सोन्याची नाणी

Pension scheme - जुनी पेन्शन

BLOGSINDIAMAHARASHTRASANSKRITISANSKRITI DHARA

जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी - ५

1 Mins read
सावित्री ते जिजाऊ जन्मोत्सव ३ जानेवारी ते १२ जानेवारी जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी – ५ सुनिताराजे पवार     साहित्य विश्वात अल्पावधीत आपले… Share this:TweetLike this:Like Loading...
Read more

Real story - सोन्याची नाणी

Pension scheme - जुनी पेन्शन